درباره

درباره

فوکوس به عنوان یک مجموعه پیشرو در ارائه خدمات دیجیتال مارکتینگ ارزان شناخته شده است. سال ها ارائه خدمات طراحی سایت ارزان و سئو ارزان از افتخارات این مجموعه بوده است. تلاش من همواره بر این بوده تا با طراحی سایت ارزان کمکی به کسب و کارهای سنتی و اینترنتی باشم.

آنچه اکنون شاهد آن هستید نتیجه بیش از 10 سال تلاش بی وقفه در اعتلای جایگاه کسسب و کار ها می باشد. و آنچه به عنوان چشم انداز آینده پیگیر آن هستیم، تلاش بیشتر در جهت ارائه خدمات طراحی سایت و بطور کلی بازاریابی اینترنتی ارزان برای همه است.